Deelnemers / Participants
The more skills someone has, the lighter he/she is displayed.
Hoe meer vaardigheden iemand heeft, hoe lichter die wordt getoond.